Kimya

30 Kasım 2012 tarihinde tarafından eklendi.

Kimya, elementleri, bileşiklerini ve birbirleriyle etki­leşme yollarının incelenmesini konu alan bilim dalı. Eski Yunanlılar döneminde toprak, hava, ateş ve suyun her şeyi oluşturduğuna inanmakla başlayan ve simya aracılığıyla gelişerek XVII. yy’da Robert Boyle’un bilim­sel anlamda temellerini attığı kimya, günümüzde doğada bulunmayan elementlerin yapılabilme nokta­sına varmış, radyoaktifliğin ve elektronun bulunması, değerlik, kimyasal bağ gibi kuramlar, atom fiziğiyle açıklanan birçok kimyasal olayla sonuçlanmıştır. Bütün bu gelişmelerin ışığında kimya da, alanı çok fazla genişlediğinden, çeşitli altdallara ayrılmıştır: Karbon ve bileşiklerinin incelenmesini konu alan organik kimya; karbon dışındaki elementleri ve bileşiklerini ince­leyen inorganik kimya; elementlerin fiziksel özellikleri ve yapılarını, enerji ile fiziksel ve kimyasal değişme ara­sındaki bağıntıları inceleyen fiziksel kimya; maddelerin bileşiminin belirlenmesini konu alan analitik kimya. Günümüzde kimyanın uygulama alanı da çok büyük ölçüde gelişmiştir: Sanayi, tarım, tıp, her biri ayrı birer uzmanlık dalı oluşturan kimyasal araştırmalarla des­teklenmektedirler. Belirlenmiş kimyasal maddelerin sayısı da 4 milyona yaklaşmıştır; ama bunlardan yal­nızca 35 000’inden yararlanılmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Adana Direnişi
kadın tatil.