Kimyasal bağ

30 Kasım 2012 tarihinde tarafından eklendi.

Kimyasal bağ, iki atomun, bir çekim kuvvetiyle birbi­rine bağlanma halini belirten terim. Atomlar arasında iki temel bağ çeşidi gözlenir: *İyonik bağ; *kovalentbağ. Ama bu iki çeşit, en uç bağlanma yöntemlerini simgeler; birçok bileşikte, bu iki bağın arasında yer alan özellikler taşıyan bağlara rastlanır. Bir atom iyonik bir bağ oluş­tururken, *değerlik kabuğundan bir ya da birden çok elektron yitirerek bir *katyon oluşturur; öbür atomsa, elektron kazanarak bir *anyon verir. Karşıt yüklü iyon­lar arasında oluşan elektrostatik çekim, bu iyonları *iyo-nik bileşik içinde birarada tutar. Bu yüksek çekim kuvvetlerinden ötürü, iyonik bileşiklerin erime noktaları yüksektir. Katyonlar metallerden, anyonlarsa tek ame­tal atomlarından ya da ametal atomlarından kurulu gruplardan oluştuklarından, yalın iyonik bağ oluşumu için, bileşiğin hem bir metal, hem de bir ametal içermesi gerekir. Sözgelimi, sodyum klorür iyoniktir ve iyonik formülü Na+Cl”‘dir. Bununla birlikte amonyum iyonun-daki (NH* ) gibi yalnızca ametaller içeren katyonlar da vardır ve amonyum klorürün iyonik formülü NHt+CJ-olur. Kovalent bağlanma, iyonik bağlanmadaki elekt­ronların bütünüyle aktarılması yerine, elektronların bölüşülmesine dayanır. Farklı 2 atom kovalent bir bağ oluşturduğunda, oluşan iki atomlu molekülün, bağ elekt­ronları eşit oranda bölüşülmediğinden 1 ikikutuplu (dipol) momenti olur. İkikutuplu momenti ne kadar büyükse bağın iyonik özelliği de o kadar yüksektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Ankara Paktı
kadın tatil.